Hvorfor Savo?

Sitt som du vil. Det er en filosofi som vi har arbeidet etter helt siden starten i 1945 da vi designet vår første kontorstol. Dette har senere blitt til begrepet “Beyond ergonomics” som egentlig ikke behøver å forklares. Det eneste du behøver å gjøre er å sette deg ned. Resten av jobben gjør stolen. Det er det Savo egentlig handler om. Enjoy the difference.


Savo Flytende Vipp - lar deg sitte som du vil

Begrepet Savo Flytende Vipp® står for å tillate bevegelse, stimulere til bevegelse og gi nødvendig støtte når det er behov for det. Det at en stol hele tiden følger kroppens bevegelser, istedenfor omvendt, er åpenbart det beste for kroppen. Alle Savos kontorstoler har et multidynamisk sittekonsept der setet og ryggen følger dine bevegelser uavhengig av hverandre. Opplev forskjellen med Savo Flytende Vipp®.


Vårt syn på fremtiden

Den faste arbeidsplassen ser ut til å bli erstattet av mer fleksibel innredning der man velger arbeidssted ut fra situasjon. Dette stiller helt nye krav til både møbeldesign og kontorinnredning.

Alle trender peker mot mer aktivitetsbasert arbeid med flere forskjellige brukere av den samme kontorstolen i løpet av dagen. Dette krever stoler med enkle og få innstillingsbehov for å passe alle.

Slik tenker vi i Savo.


Savo og miljøet

Ved all produktutvikling og produksjon er hensynet til totalmiljøet viktig. Savos produkter benytter i størst mulig grad produksjonsmetoder og materialer som er miljøvennlige og resirkulerbare. 

Vi følger Svanens kriterier i all produktutvikling, og Savo S3 er Svanemerket

Produktene utvikles for å ha lang teknisk levetid og det arbeides med kontinuerlige miljøforbedringer.

Vi er selvsagt ISO 14001:2004 sertifisert

Markedet krever i økende grad miljødokumentasjon på produktnivå. Livssyklusanalyser (LCA) er et verktøy som er en felles internasjonal skala for å måle miljøbelastningen til varer og tjenester. Hensikten er å tallfeste miljøbelastningen på miljøet målt i CO2-ekvivalenter. LCA danner grunnlaget for EPD (Environmental Product Declaration) og EPD lages i henhold til ISO 14025. De fleste av Savo-modellene har verifisert EPD ISO 14025. Se under Produkter.

Svanen

Kontakt Savo

I Savo skal vi gi best tenkelig service. Vi skal finnes nær deg og kunne møte dine behov for å finne den beste stolen for deg. Vi ser frem til å høre fra deg.

Kontakt oss