Varför Savo?

Alla har rätt att sitta som man vill. Det är en filosofi som vi har arbetat efter ända sedan starten 1945 då vi designade vår första kontorsstol. 

Genom åren har detta övergått i ett begrepp som vi har valt att kalla ”Beyond ergonomics” men som vi egentligen inte behöver berätta någonting om. Det 

enda du behöver göra är att sätta dig ner. Resten av jobbet gör stolen. Det är vad Savo handlar om. Enjoy the difference.

Flytande Vipp - låter dig sitta som du vill.

Begreppet Savo Flytande VippTM står för att tillåta rörelse, stimulera till rörelse samt ge stöd där och när det behövs. Att en stol som hela tiden följer kroppens rörelse, i stället för omvänt, är det bästa för kroppen är en självklarhet. Alla Savos arbetsstolar är utrustade med en multidynamisk sitsmekanism där sitsen och ryggen följer dina rörelser oberoende av varandra. Upptäck skillnaden med Savo Flytande VippTMVåra insikter.

Den fasta arbetsplatsen försvinner i ett alltmer snabbrörligt samhälle och ersätts med mer flexibla arbetssätt där vi jobbar utifrån varje situation. Detta ställer helt nya krav på både möbeldesign och kontorsinredning.

Alla trender går mot mer aktivitetsbaserade arbetssätt med många olika användare av samma arbetsstol på dagarna. Detta kräver stolar med enkla och få inställningsbehov så att stolarna passar alla.

Så tänker vi på Savo.


Savo - miljö & kvalitet

Vid all produktutveckling hos Savo och vid andra aktiviteter är hänsyn till miljön ett viktigt kriterium och en del av ett ansvarsmässigt helhetstänkande. Produkter utvecklas där material och produktionsmetoder i största möjliga grad är miljövänliga och återvinningsbara. Vi utgår från att möta Svanens kriterier för alla våra produkter, och Savo S3 är till och med Svanenmärkt.Vi utvecklar produkter med lång teknisk livstid och arbetar med kontinuerliga miljöförbättringar. Vi är såklart certifierade enligt ISO 14001:2004. 

Marknaden kräver i ökande grad miljödokumentation på produktnivå. Livscykelsanalyser (LCA) används som gemensamt internationellt verktyg för att mäta miljöbelastningen på varor och tjänster. Syftet är att fastställa kvantiteten av miljöbelastningen mätt i CO2-ekvivalenter. LCA lägger grunden för EPD (Environmental Product Declaration), och EPD utarbetas i förhållande till ISO 14025. Savo har verifierat EPD for de flesta modeller. Se deklarationerna under respektive produkt.

Kvalitet och livslängd är också viktigt för miljön
Savo lämnar därför 10 års garanti mot fabrikationsfel vid normalt 9-timmars sittande. På stolar i tyg 24/7, som används för 24-timmars sittande, lämnas 2 års garanti mot fabrikationsfel. 

Svanen

Kontakta Savo

På Savo har vi som ambition att ge bästa tänkbara service. Vi svarar på alla dina frågor kring vårt sortiment, beställningar och leveranser, vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Bli kontaktad av oss