Inspiration

Kontorstoler til Aritco

Bærekraft var den sentrale visjonen gjennom hele Aritco Lift ABs store kontorflytting og renovering. Da bedriften flyttet inn i et kontor- og industribygg på 16 500 kvm, var lokalene fullstendig renovert. Samtidig hadde man bevart mange av den opprinnelige bygningens detaljer og beholdt en god del brukte møbler. Innredningskonseptet skulle ta utgangspunkt i skandinavisk design med møbler preget av ekte materialer og rene linjer. Den skandinaviske stilen ble komplettert med møbler av industriell karakter for å gjenspeile Aritcos produksjon.

Aktivitetsbasert med Savo Soul

Savo leverte Savo Soul med meshrygg og Savo Joi til det nye aktivitetsbaserte kontoret. For å fremme samarbeid mellom produksjon og kontor har man valgt store glasspartier i stedet for vegger. I lokalene finnes det også mange prosjektrom og prosjektarealer utformet for å kunne samarbeide og arbeide atskilt når det er behov for det. Savo Soul brukes til både avskjermede skrivebord og prosjektplasser. Balansekrakken Savo Joi kompletterer arbeidsstasjonene og kan enkelt flyttes slik at man kan sitte og jobbe hvor som helst på kontoret.