Story

BEYOND ERGONOMICS

Som oftest tenker vi på det fysiske arbeidsmiljøet når vi snakker om arbeidsmiljø og ergonomi. Ergonomi handler imidlertid ikke bare om å gjøre det bedre for kroppen, men også for hjernen, såkalt kognitiv ergonomi. Den fysiske og kognitive ergonomien spiller en stor rolle for de ansattes prestasjon, trivsel og helse.

Kognitiv ergonomi fokuserer på hvor godt bruken av et produkt matcher brukernes kognitive evner. Den bygger på kunnskap om persepsjon, mental bearbeiding og hukommelse. I snitt sitter vi 8 timer og 40 minutter hver dag og hjernene våre tar imot 11 millioner inntrykk hvert sekund. Vi tenker 50 000 tanker om dagen, så hvem orker å tenke på hvordan man stiller inn en stol på rett måte? Savos stoler fungerer for en både god fysisk og kognitiv ergonomi fordi de støtter kroppen og matcher den kognitive kapasiteten. De er tydelige og brukervennlige, og man forstår raskt hvordan de skal brukes. Det er det vi i Savo kaller intuitiv design.

Stoler for ulike behov og atferder

En god arbeidsstol er en viktig del av kontorets totale ergonomi. For at alle skal kunne sitte bekvemt på jobben må stolene passe til mange ulike individer, men det må også finnes stoler som passer for ulike atferder og behov. For å føle seg motivert og trives med arbeidet er sikkerhet, komfort og kontroll minst like viktig som fellesskap, variasjon og prestasjon. Savos stoler oppfyller behovene til de aller fleste medarbeidere og tilbyr en sitteplass som lar deg fokusere på arbeidet, ikke på stolen.

PRESTASJON

Hjernen opptar hele 20 prosent av kroppens totale energiforbruk. Ved høyt tempo blir påkjenningen større på både hjernen og hele kroppen hvis man sitter lenge i en dårlig stilling.

VARIASJON OG BEVEGELSE

En person klarer i gjennomsnitt å være fullt konsentrert om noe i 90–120 minutter, men trolig kortere tid enn det avhengig av miljøet og arbeidsoppgaven. I tillegg til pauser på jobben trenger vi variasjon i både oppgaver og miljø for å utvikle oss og trives. Derfor er det bra for både konsentrasjon, humør og kropp å bytte sitteplass i løpet av dagen.

FELLESSKAP, KREATIVITET OG UTVIKLING

Selv om dagens og fremtidens arbeidsmøter kan finne sted hvor helst, kommer vi nok fortsatt til å holde fysiske møter ved behov. Ved å møtes oppfylles vårt behov for fellesskap. På møter får vi også mulighet til å uttrykke kreativitet og utvikle oss gjennom å løse problemer eller lufte ideer med hverandre. Men under lengre møter har de fleste av oss en tendens til å begynne å vri på oss. Det skjer nesten automatisk fordi kroppen er vant med å være i bevegelse.