STORY

Layer by layer for en bærekraftig fremtid

Produkter med lang levetid er en av de viktigste faktorene for en bærekraftig fremtid. Savo har en sirkulær designfilosofi og layer by layer-design som gjør at alle komponenter kan atskilles, repareres og oppdateres med tiden i stedet for at man skifter ut hele produktet.

Med en sirkulær bruk av møbler kan vi minske vår klimapåvirkning. Savos kontorstoler har en layer by layer-design som gjør at alle deler kan repareres og oppdateres, i stedet for at hele møbelet byttes ut.

Sirkulær møbeldesign er bærekraftig

Klimaet påvirkes av en rekke ulike faktorer. For å oppnå et bærekraftig samfunn må vi alle ta ansvar og verne om miljøet. Møbelindustriens miljøpåvirkning har startet en sirkulær diskusjon og skapt bevissthet i bransjen. 85 prosent av klimautslippene fra møbler kommer fra materialene og med en sirkulær bruk av møbler kan vi minske klimapåvirkningen med 20–40 prosent, sammenlignet med å kjøpe nytt. Sirkulær møbeldesign er bra, men det gir ikke automatisk en lavere total miljøpåvirkning. Det som spiller størst rolle, er produktenes faktiske levetid. For å kunne produsere innenfor grensene for planetens ressurser, er det nødvendig å øke levetid, verdi og funksjonalitet for produkter, komponenter og materialer.

I Savo synes vi at det er viktig å ta ansvar og derfor gjør vi noe for å bidra til en bærekraftig fremtid. For oss handler bærekraftig utvikling om å integrere en ansvarsfull atferd i alt vi gjør – fra den første designskissen til det ferdige produktet. Derfor satser vi i Savo sterkt på å designe stoler som kan gjenbrukes. I vår designfilosofi inngår det også å bruke materialer, energi og ressurser på en effektiv og klimasmart måte for å minske vår miljøpåvirkning. Vårt mål er å bruke minst mulig materialer, samtidig som våre møbler skal ha en allsidig funksjon. Derfor har møblene en layer by layer-design som gjør at hver komponent kan renoveres og oppdateres, i stedet for at hele møbelet må byttes ut. Ved å designe innovative og sirkulære produkter med lang teknisk levetid driver Savo utviklingen av bærekraftige kontorstoler.

Layer by layer – kjernen i Savos design

I tråd med ”reduce, reuse, repair, recycle” er Savos kontorstoler produsert med en sirkulær layer by layer-design som gjør at alle deler kan atskilles, repareres og byttes ut. Tidløs og fleksibel design med enkle konstruksjoner gir dessuten estetisk holdbare produkter som står seg over tid og holder lenger. Layer by layer-design muliggjør ikke bare lengre levetid, men gjør også at materialene kan gjenvinnes når deler av eller hele møbelet må byttes ut. Layer by layer tilfører også en ekstra dimensjon som gjør at du kan redesigne og fornye stolen ved behov. Derfor hjelper vi til med å oppgradere produktene med nye deler. Det gir produktene nytt liv uten at kunden må kjøpe helt nye møbler. Savos stoler er rett og slett bygd for å holde og beholdes lenge.

Møbler med en sirkulær layer by layer-design kan redesignes og fornyes ved behov. Vi hjelper til med å oppgradere produktene med nye deler.

Savo 360 – en sirkulær kontorstol i tre

Ett eksempel på vår sirkulære designfilosofi er Savo 360 – en hybrid mellom kontorstol og trestol som er bærekraftig sett fra et sirkulært perspektiv. Alle komponenter kan atskilles og byttes ut, og dermed er det også mulig å forandre stolen med tiden. Tre og klassiske former lever dessuten lenge, noe som gjør Savo 360 til en stol man vil beholde. I tråd med Savos overgripende bærekraftarbeid brukes det gjenvinnbare materialer i produksjonen. Savo 360 består av 68 prosent gjenvunnet og fornybart materiale og hele 26 prosent av stolen inneholder FSC®-sertifisert* tre, noe som er en høy andel tre for å være en kontorstol. FSC®-sertifisert tre kommer fra ansvarsfullt produsert skog og har lavere klimapåvirkning enn gjenvunnet plast og aluminium.

*FSC-C009111

Savo Spine – en modulær plattform

Savo Spine, designet i samarbeid med Form Us With Love, er en bærekraftig stol som utmerker seg med sin layer by layer-design. Da Savo Spine ble utviklet, tok man utgangspunkt i en sirkulær design for å skape en modulær plattform med utskiftbare komponenter. Med fleksibilitet som fremste egenskap kan Spine bygges om etter behov eller slitasje. Designen gir plattformen både estetiske og ergonomiske fordeler, men også lang holdbarhet.

Takket være layer by layer-designen kan stolen enkelt tilpasses og fornyes etter behov ved at komponenter byttes ut, lakkeres eller trekkes om. Det innebærer at produktet får nytt liv uten at kunden må investere i en helt ny stol. Dessuten kan materialene enkelt gjenvinnes når deler av eller hele Savo Spine må byttes ut. På den måten oppnår stolen ikke bare bærekraft gjennom sin fleksible og foranderlige design, men også ved at den fremmer gjenbruk og gjenvinning av materialer.