STORY

Savo Soul recycled – en bærekraftig oppgradering

Bærekraft er en av Savos viktigste hjørnesteiner. Derfor utvikler vi sirkulære produkter med bærekraftige materialer. Det gjelder ikke bare nye produkter, men også de eksisterende, noe oppgraderingen av Savo Soul er et tydelig eksempel på.

I Savo etterstreber vi hele tiden å minske vår miljøpåvirkning og vi arbeider med bærekraft på flere ulike måter, både ved å lage nye bærekraftige produkter og oppdatere de vi allerede har. Ett eksempel er oppgraderingen av vår storselger Savo Soul, som i svart utførelse ble oppdatert fra jomfruplast til gjenvunnet plast på slutten av 2021. Etter at vi i flere år hadde forsøkt å få til en løsning med gjenvunnet plast, fant vi til slutt en råvareflyt som kunne garantere kjemikalieinnholdet i plasten. Det gjorde at vi kunne fase ut jomfruplasten og bytte til gjenvunnet plast. Etter byttet er 48 prosent av materialet som brukes for å produsere den svarte Savo Soul, gjenvunnet. Savo Soul er også Møbelfakta-merket, noe som innebærer at den oppfyller krav til kvalitet, miljø og sosialt ansvar.

43 prosent lavere karbondioksidutslipp

En livssyklusanalyse av klimautslippene før og etter byttet til gjenvunnet plast viser at byttet innebar en reduksjon av stolens karbondioksidutslipp med 43 prosent, sammenlignet med forgjengeren i jomfruplast. Det betyr at den oppdaterte stolen har en lavere klimapåvirkning fra et livssyklusperspektiv, og siden Savo Soul er en av våre storselgere gir dette en betydelig positiv miljøeffekt der vi sparer 660 tonn karbondioksid hvert år. Det tilsvarer å kjøre 100 runder rundt jorden i en dieselbil og er dermed en av de største klimabesparelsene vi kan gjøre.

Den bærekraftige oppgraderingen gjelder bare for den svarte Savo Soul. Det skyldes at den gjenvunne plasten ofte består av en gråbrun masse som kan farges svart, men som det er vanskelig å farge hvit med et godt resultat. Ettersom Savo Soul i svart utførelse er en bestselger oppnår vi også størst klimanytte ved å bruke gjenvunnet plast i nettopp det produktet.