STORY

Sirkulær design og bærekraftige materialvalg

Vi prøver hele tiden å minske vår miljøpåvirkning, og det gjør vi særlig ved å bruke materialer, ressurser og energi så klimasmart og effektivt som mulig. Derfor utvikler vi bærekraftige produkter med sirkulær design og gode materialvalg som mesh, tre og gjenvunnet plast. 

Våre produkter har en smart og bærekraftig design og er sirkulært utviklet ifølge layer by layer-prinsippet. Det gjør at komponentene kan atskilles, repareres og oppdateres med tiden, noe som gir produkter som holder over tid og lever lenge. Evnen til å forlenge produktenes levetid er avgjørende for å minske deres miljøpåvirkning.

Betydningen av gjenvinnbare materialer

En stor del av utslippene fra møbler kommer fra materialene, og derfor kan gjenvinning og gjenbruk hjelpe oss med å minske klimapåvirkningen. En viktig del av Savos bærekraftsarbeid er derfor å utvikle produkter med sirkulær design, slik at det blir mulig å gjenvinne og gjenbruke både materialer og komponenter, samt å velge miljøvennlige og gjenvinnbare materialer i produksjonen. Produkter som Savo Soul og Savo Invite er laget med meshrygg og Savo 360 inneholder en høy andel FSC®-sertifisert* tre samt mindre plast.

Mesh – Savos signum

Skummet er et av de mest miljøfiendtlige materialene i møbler. Når man designer en stol med meshrygg, kreves det mindre materialer og man unngår dessuten polyuretanskum som er en av de største miljøskurkene i dagens møbelindustri. Det gjør meshstoff til et mer miljøvennlig og bærekraftig alternativ. Med Savo Soul i spissen har mesh blitt et av Savos signum. Mesh er ikke bare miljøvennlig, det gir også høy komfort og fungerer trykkavlastende. Andre fordeler er at stoffet er elastisk og puster samt at det gir en ekstra dimensjon i designuttrykket. Våre meshstoff er OEKO-TEX®-sertifiserte og inneholder ikke tungmetaller. Samtlige meshstoff oppfyller Møbelfaktas krav til kvalitet, miljø og sosialt ansvar.

Forskjell på plast og plast

At plast er et materiale som påvirker miljøet er ingen nyhet, særlig hvis plasten havner i naturen der den finfordeles til mikroplast. Men det er forskjell på plast og plast. Rett brukt er plast et relativt bra materiale for å minske CO2-avtrykket, sammenlignet med f.eks. metall. Ved å bruke gjenvunnet plast tar man også vare på den plasten som allerede finnes, og det gir lavere klimapåvirkning sett fra et livssyklusperspektiv. Selv om plast primært brukes i emballasje og i byggebransjen, må møbelindustrien også ta sitt ansvar. For oss innebærer det både å unngå unødig plast i produksjonen og sørge for at den plasten som brukes i våre produkter, gjenbrukes eller materialgjenvinnes.

Savo Soul recycled

I tillegg til å utvikle nye bærekraftige produkter oppdaterer vi også våre eksisterende produkter. Et eksempel på det er oppgraderingen av bestselgeren Savo Soul i svart utførelse, der byttet fra jomfruplast til gjenvunnet plast innebærer lavere klimapåvirkning sett fra et livssyklusperspektiv. Gjenvunnet plast gir 43 % lavere CO2-utslipp for hele stolen sammenlignet med forgjengeren i jomfruplast. Av den totale mengden materiale som brukes til å produsere Savo Soul i svart, er 48 % gjenvunnet.

Mer tre og mindre plast i Savo 360

Et annet eksempel på hvordan vi arbeider med bærekraftige materialer er Savo 360, som er fremstilt med en uvanlig høy andel tre og bare 5 % plast. Den store mengden tre gir et lavere klimaavtrykk enn materialer som plast eller aluminium. Totalt brukes det 68 % gjenvunnet og fornybart materiale i Savo 360. Stolen er også modulært oppbygd med deler som er lette å renovere og bytte ut, noe som forlenger levetiden. En gjennomtenkt konstruksjon og slankere design gjør også at det kreves mindre materiale i produksjonen og dessuten minsker spillet fordi delene er verktøybaserte. Savo 360 er svanemerket og merket med Møbelfakta.

*FSC-C009111