Inspiration

Kontorsstolar till Aritco

Hållbarhet vad den bärande visionen genom hela Aritco Lift AB:s stora kontorsflytt och renovering. När företaget flyttade in i en kontors- och industrilokal på 16 500 kvm hade lokalen helrenoverats men många av originalbyggnadens detaljer hade bevarats och man har en stor andel begagnade möbler. Inredningskonceptet skulle ta avstamp i skandinavisk design med möbler präglade av äkta material och rena linjer. Den skandinaviska stilen kompletterades med möbler av industriell karaktär för att spegla Aritcos produktion.

Aktivitetsbaserat med Savo Soul

Savo levererade Savo Soul med meshrygg och Savo Joi till det nya aktivitetsbaserade kontoret. För att främja samarbete mellan produktion och kontor har man valt stora glaspartier istället för väggar. I lokalerna finns också många projektrum och projektytor utformade för att kunna samarbeta och arbeta enskilt när behov finns. Savo Soul används både till avskärmade skrivbord och till projektplatser. Balanspallen Savo Joi kompletterar arbetsstationerna och kan enkelt flyttas för att sitta och jobba var som helst på kontoret.