STORY

Savo Spine: The Design Story

Savo Spine är en modulär sittplattform där komponenterna kan sättas samman för att skapa olika varianter som passar alla miljöer och arbetsuppgifter på hela kontoret.

Konceptet

Ur insikten att dagens och även framtidens arbetsplatser behöver ha möjligheten att individualiseras och skräddarsys föddes idén om en stol som kunde sättas ihop likt lego för att passa olika personer, situationer och uppgifter. För möbler behöver, likt så mycket annat, anpassas till arbetsmetoder och miljöer i ständig förändring.

Den modulära plattformen Savo Spine är utvecklad i samarbete med designstudion Form Us With Love. Studion löser komplexa problem genom att undersöka industri, arbetskultur, sociala behov och systemförändringar som påverkar flera områden. Den gemensamma visionen för Savo Spine var att skapa framtidens hybrida sittmöbel. Ambitionen var att ta fram en möbel som fungerar som en investering eftersom plattformen kan vara en del av en verksamhet under lång tid, tack vare flexibilitet och uppgraderingsmöjlighet. Savo Spine svarar därmed upp mot det som skett inom utvecklingen av kontorsmiljöer på senare tid; färre naturliga barriärer och personliga sittplatser och fler delade zoner. Plattformen behövde enkelt kunna anpassas till miljöer med olika estetik och funktioner. Tack vare komponenter som kan repareras eller uppdateras för nya funktioner kan Savo Spine växa över tid.

Detaljerna gör helheten

Savo Spine har en flexibel design som står sig över tid och gör stolarna estetiskt, miljömässigt och användarmässigt hållbara. Det resulterar i en produkt som kan växa i takt med utvecklingen av nya komponenter. Layer by layer-designen innebär att komponenterna kan tas isär och sättas samman och kan byggas om till alla varianter inom plattformen och anpassas till hela kontoret. Plattformen har fått namnet från dess ”ryggrad” som inte bara ger naturlig svikt för ryggen utan också tillåter att skräddarsy Savo Spine efter behov.

Designad för hållbarhet och ergonomi

Spine har en Layer by layer-design som ger plattformen såväl estetiska och ergonomiska som hållbara fördelar. Layer by layer möjliggör att kunna designa om och förnya stolen vid behov genom att byta ut eller exempelvis lacka eller klä om komponenterna. Det ger produkten nytt liv utan att kunden behöver köpa en helt ny stol. Materialen kan också smidigt återvinnas när delar av eller hela Savo Spine behöver bytas ut.

Den rundade sitsen ger en inbjudande sittupplevelse och gungmekanismen ger 360 graders rörelsefrihet, för ett mer aktivt sittande. Både ryggstolpen och ryggstödet har en lätt krökt form som ger bra support och uppmuntrar till rörelse när man lutar sig tillbaka.

Nackstöden kommer i en liten och en stor variant som gör det enklare att bibehålla bra nackposition i samband med längre arbetspass. Nackstöden är designade för att främst vara avskärmande för ögonen men är också till viss del ljudförändrande. Genom ett steglöst fäste med ratt reglerar man enkelt rygg- och nackstödet. Man kan också ta bort eller lägga till det rygg- och nackstöd som önskas.