Story

BEYOND ERGONOMICS

Vår fysiska arbetsmiljö ligger oftast närmast till hands när vi tänker på arbetsmiljö och ergonomi. Men ergonomi handlar inte bara om att underlätta för kroppen utan också för hjärnan, så kallad kognitiv ergonomi. Den fysiska och kognitiva ergonomin spelar stor roll för de anställdas prestation, trivsel och hälsa.

Kognitiv ergonomi fokuserar på hur väl användningen av en produkt matchar användarnas kognitiva förmågor. Den bygger på kunskap om perception, mental bearbetning och minne. Vi sitter ner i snitt 8 timmar och 40 minuter varje dag och våra hjärnor tar emot 11 miljoner intryck varje sekund. Vi tänker 50 000 tankar om dagen, så vem orkar tänka på hur man ställer in en stol på rätt sätt? Savos stolar verkar både för en god fysisk och kognitiv ergonomi eftersom de supporterar kroppen och matchar den kognitiva kapaciteten. De är tydliga, användarvänliga och enkla att snabbt förstå sig på, det vi på Savo kallar intuitiv design.

Stolar för olika behov och beteenden

En bra arbetsstol är en viktig del av kontorets totala ergonomi. För att alla ska kunna sitta bekvämt på jobbet krävs att stolarna passar många individer men också att det finns stolar som passar olika beteenden och behov. För att känna sig motiverad och trivas med sitt arbete är säkerhet, komfort och kontroll minst lika viktigt som gemenskap, variation och prestation. Savos stolar uppfyller behoven som de allra flesta medarbetarna har och erbjuder en sittplats som låter dig fokusera på arbetet, inte på stolen.

PRESTATION

Hjärnan upptar hela 20 procent av kroppens totala energiförbrukning. Vid högt tempo blir påfrestningen inte bara på hjärnan utan på hela kroppen högre om man sitter länge i en dålig hållning.

VARIATION OCH RÖRELSE

En person klarar i genomsnitt av att vara fullt koncentrerad på något i 90-120 minuter men troligtvis kortare tid än så beroende på miljön och arbetsuppgiften. Förutom pauser på jobbet behöver vi variation i både uppgifter och miljö för att utvecklas och trivas. Att byta sittplats under dagen är därför bra för både koncentration, humör och kropp.

GEMENSKAP, KREATIVITET OCH UTVECKLING

Även om dagens och framtidens arbetsmöten kan ske vart som helst kommer vi fortsättningsvis att hålla fysiska möten vid behov. Genom att mötas uppfylls vårt behov av gemenskap. Under möten tillåts vi också uttrycka kreativitet och utvecklas genom att lösa problem eller spåna idéer tillsammans. Men under längre möten tenderar de flesta att nästan automatiskt börja skruva på oss eftersom kroppen är van vid att vara i rörelse.