STORY

Layer by layer för en hållbar framtid

Produkter med lång livslängd är en av de viktigaste faktorerna för en hållbar framtid. Savo har en cirkulär designfilosofi och layer by layer-design som gör att alla komponenter kan separeras, repareras och uppdateras över tid i stället för att hela produkten byts ut.

Med en cirkulär användning av möbler kan vi minska vår klimatpåverkan. Savos kontorsstolar har en layer by layer-design som gör att alla delar kan repareras och uppdateras, i stället för att hela möbeln byts ut.

Cirkulär möbeldesign är hållbart

Vårt klimat påverkas av en mängd olika faktorer. För att uppnå ett hållbart samhälle behöver vi alla ta ansvar och värna om miljön. Möbelindustrins miljöpåverkan har startat en cirkulär diskussion och en medvetenhet i branschen. 85 procent av klimatutsläppen från möbler kommer från materialet och med en cirkulär användning av möbler kan vi minska klimatpåverkan med 20–40 procent, jämfört med att köpa nytt. Cirkulär möbeldesign är bra, men det ger inte per automatik en lägre total miljöpåverkan. Det som spelar störst roll är produkternas faktiska livslängd. För att kunna producera inom gränserna för planetens resurser är det nödvändigt att förlänga livslängd, värde och funktionalitet på produkter, komponenter och material.

På Savo tycker vi det är viktigt att ta ansvar och agerar för att bidra till en hållbar framtid. För oss handlar hållbar utveckling om att integrera ett ansvarsfullt beteende i allt vi gör – från den första designskissen till slutgiltig produkt. Att designa stolar som kan återbrukas är därför något som Savo tagit fasta på. I vår designfilosofi ingår också att använda material, energi och resurser på ett effektivt och klimatsmart sätt för att minska vår miljöpåverkan. Eftersom vi eftersträvar minimal materialanvändning och mångsidig funktion har våra möbler en layer by layer-design som gör att varje komponent kan renoveras och uppdateras, i stället för att hela möbeln byts ut. Genom att designa innovativa och cirkulära produkter med lång teknisk livslängd driver Savo utvecklingen av hållbara kontorsstolar.

Layer by layer – kärnan i Savos design

I linje med ”reduce, reuse, repair, recycle” är Savos kontorsstolar tillverkade med en cirkulär layer by layer-design som gör att alla delar kan separeras, repareras och bytas ut. Tidlös och flexibel design med enkla konstruktioner ger dessutom estetisk hållbara produkter som står sig över tid och lever längre. Layer by layer-design möjliggör inte bara längre livstid, utan gör att materialen kan återvinnas igen när delar av eller hela möbeln behöver bytas ut. Layer by layer tillför också en extra dimension som gör att du kan designa om och förnya stolen vid behov. Därför hjälper vi till att uppgradera produkterna med nya delar. Det ger produkten nytt liv utan att kunden behöver köpa en helt ny möbel. Savos stolar är helt enkelt byggda för att hålla och behållas över tid.

Möbler med en cirkulär layer by layer-design kan designas om och förnyas vid behov. Vi hjälper till att uppgradera produkterna med nya delar.

Savo 360 – en cirkulär kontorsstol i trä

Ett exempel på vår cirkulära designfilosofi är Savo 360 – en hybrid mellan kontorsstol och trästol som är hållbar ur ett cirkulärt perspektiv. Alla komponenter är separerbara och utbytbara, vilket gör det möjligt att förändra stolen med tiden. Trä och klassiska former lever dessutom länge, vilket gör Savo 360 till en stol man vill behålla. I linje med Savos övergripande hållbarhetsarbete används återvinningsbara material i produktionen. Savo 360 består av 68 procent återvunnet och förnybart material och hela 26 procent av stolen innehåller FSC®-certifierat* trä, vilket är en hög andel trä för att vara en kontorsstol. FSC®-certifierat trä kommer från ansvarsfullt producerad skog och har lägre klimatpåverkan än återvunnen plast och aluminium.

*FSC-C009111

Savo Spine – en modulär platform

Savo Spine, designad i samarbete med Form Us With Love, är en hållbar stol som utmärker sig genom sin layer by layer-design. När Savo Spine togs fram var en cirkulär design utgångspunkten för att skapa en modulär plattform med utbytbara komponenter. Med flexibilitet som främst egenskap kan Spine byggas om efter behov eller slitage. Designen ger plattformen inte bara estetiska och ergonomiska fördelar, utan också en hållbarhet som sträcker sig långt över tid.

Genom layer by layer-design kan stolen enkelt anpassas och förnyas efter behov genom att komponenter byts ut, lackeras eller kläs om. Det innebär att produkten får nytt liv utan att kunden behöver investera i en helt ny stol. Dessutom kan materialen enkelt återvinnas när delar av eller hela Savo Spine behöver bytas ut. På så sätt uppnår stolen inte bara hållbarhet genom sin flexibla och föränderliga design, utan också genom att främja återanvändning och återvinning av material.