story

Savo presenterar ”Studies in Seating” på 3daysofdesign

Vi spenderar upp till 8 år* av våra liv med att sitta på en kontorsstol, så att sitta bra borde vara en självklarhet. Ändå nöjer sig många ofta med mindre.

Följ med Savo när vi reflekterar kring sittande i detta avgörande ögonblick i arbetets historia. ”Studies in Seating” har utformats och kurerats i samarbete med vår Stockholmsbaserade partner Form Us With Love, och utforskar de faktorer som formar kontorsstolen – en möbel som ofta avfärdas som vardaglig och oinspirerande av designvärlden.

Utställningen är en del av FRAMING på årets upplaga av 3daysofdesign-festivalen i Köpenhamn (12–14 juni) och upptar två rum i Odd Fellow-palatset, en häpnadsväckande byggnad från 1700-talets mitt, i hjärtat av Köpenhamn.

Ta del av kurerat material från Savos fängslande referensbibliotek om design och följ med på en kollaborativ idéstudie där du utmanas att föreställa dig framtidens sittplatser. Upptäck ögonöppnande ny information ämnad att fördjupa vår förståelse av beteenden på den moderna arbetsplatsen.

I en interaktiv studie dyker vi ner i Savos rigorösa metodik och tillämpning av intuitiv design och ergonomi. Upptäck hur dessa kunskaper omvandlas till tre ikoniska Savo-stolar som demonstreras på ett visuellt tilltalande sätt: 360-stolen, Soul designad av Olle Lundberg och vårt senaste exemplar, den prisbelönta Spine, utvecklad i samarbete med erkända designstudion Form Us With Love.

Event: 3daysofdesign
Plats: FRAMING, Odd Fellow-palatset, Köpenhamn
Datum: 12-14 juni 2024
Tid: 10-18 den 12-13 juni och 10-17 den 14 juni

Besök oss kl. 10–18 den 12–13 juni och kl. 10–17 den 14 juni i den gemensamma utställningen FRAMING som visar upp exklusiva designmärken på ett inspirerande och relevant sätt.

*Om våra studier

I ett samlat studieurval från Melbourne i Australien upptäckte man att de anställda var stillasittande i genomsnitt 6,6 timmar medan de befann sig på arbetsplatsen. Data från USA, Storbritannien, Nederländerna, Iran, Australien och Korea visar att detta stillasittande beteende ser likadant ut oberoende av geografisk plats. Amerikaner spenderar till exempel 55 % av sin vakna tid (vilket motsvarar 7,7 timmar per dag) i stillasittande situationer, medan européer ägnar 40 % av sin fritid (eller 2,7 timmar per dag) med att se på tv. Det ser liknande ut i Korea där vuxna äldre än 19 år i genomsnitt är stillasittande 8,3 timmar per dag. Dessutom spenderar respondenterna i Iran i genomsnitt 6,29 timmar av ett 8-timmars arbetsskift sittandes, varav vissa uttryckte obehag med sin arbetsstation och sa sig känna sig trötta under arbetsdagen. I Glasgow i Storbritannien spenderade deltagarna cirka 76 % av sin tid på arbetet sittandes, vilket motsvarar i genomsnitt 5,7 timmar per dag. Den nederländska arbetsstyrkan rapporterade att de satt ner i genomsnitt 7 timmar per dag, varav merparten var på jobbet. I Queensland i Australien kunde man registrera att den genomsnittliga tiden sittandes på jobbet var mer än 3 timmar per dag, och en fjärdedel av urvalet satt mer än 6 timmar per dag. Slutligen visade det sig att kontorsarbetare från olika städer runtom i Storbritannien var de som var allra mest stillasittande då de satt 73 % av sin arbetsdag och 66 % av sin vakna tid. Uträkningen om 8 års sittande gjordes utifrån en vanlig arbetsvecka på 6,5 timmar per dag, 5 dagar i veckan, 47 veckor om året under ett arbetsliv på 45 år, vilket resulterade i den exakta siffran på 8,45 år som en kontorsarbetare sitter ner under sitt arbetsliv.