STORY

Savo Soul recycled – en hållbar uppgradering

Hållbarhet är en av Savos viktigaste hörnstenar. Därför utvecklar vi cirkulära produkter med hållbara material. Det gäller inte bara nya produkter utan även de befintliga, vilket uppgraderingen av Savo Soul är ett tydligt exempel på.

På Savo strävar vi ständigt efter att minska vår miljöpåverkan och arbetar med hållbarhet på flera olika sätt, både genom att ta fram nya hållbara produkter och uppdatera de befintliga. Ett exempel är uppgraderingen av vår storsäljare Savo Soul, som i svart utförande uppdaterades från jungfruplast till återvunnen plast i slutet av 2021. Efter att under flera år försökt få till en lösning med återvunnen plast hittade vi till slut ett råvaruflöde som kunde garantera kemikalieinnehållet i plasten, vilket gjorde att vi kunde fasa ut jungfruplasten och byta till återvunnen plast. Efter bytet är 48 procent av materialet som används för att tillverka den svarta Savo Soul återvunnet. Savo Soul är även Möbelfaktamärkt vilket innebär att den uppfyller krav för kvalitet, miljö och socialt ansvar.

43 procent lägre koldioxidutsläpp

En livscykelanalys av klimatutsläppen före och efter bytet till återvunnen plast visar att bytet innebar en minskning av stolens koldioxidutsläpp med 43 procent, jämfört med föregångaren i jungfruplast. Det betyder att den uppdaterade stolen har en lägre klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, och eftersom Savo Soul är en av våra storsäljare ger detta en betydande positiv miljöeffekt där vi sparar 660 ton koldioxid varje år. Det motsvarar att köra 100 varv runt jorden i en dieselbil och är därmed en av de största klimatbesparingar som vi kan göra.

Att den hållbara uppgraderingen endast gäller den svarta Savo Soul beror på att den återvunna plasten ofta består av en gråbrun massa som går att färga svart men är svår att färga vit med ett bra resultat. Eftersom Savo Soul i svart utförande är en bästsäljare gör vi också mest klimatnytta genom att använda återvunnen plast i just den produkten.