STORY

Utställning om Savo Spine av FUWL

Konceptet för Savo Spine kom från insikten att möbler behöver vara
anpassningsbara till arbetsmetoder och miljöer i ständig förändring.

Savo samarbetade med Form Us With Love som delade ambitionen att skapa framtidsadaptiva kontorsmöbler. Tanken var att skapa en investering som skulle kunna vara en del av en verksamhet under lång tid på grund av generös flexibilitet med uppgraderingsmöjligheter. Insikten kom från hur kontorsmiljöer utvecklas på senare tid, med färre naturliga barriärer och personliga kontor samt fler delade zoner. Lösningen på utmaningen blev en modulär plattform och Savo Spine var född.

Ryggraden i Spine

Plattformen behövde enkelt kunna anpassas till miljöer med olika estetik och funktioner genom komponenter som kan uppdateras och växa över tid när nya komponenter tas fram. Som namnet antyder har Spine en ”ryggrad” med ett steglöst fäste som justerar höjden på ryggstödet och nackstödet. Den modulära och flexibla designen innebär att du kan använda och ändra plattformen som du vill och samtidigt behålla ett enhetligt utseende på hela kontoret. Savo Spine blir en röd tråd som binder samman allt från mötesrum till touch-down-ytor och studiomiljöer.

I linje med designfilosofin

Savo lever efter ledorden ”minska, återanvänd, reparera och återvinn”, och en stor del av vårt hållbarhetsarbete fokuserar på produktutveckling för en cirkulär ekonomi. Stolarna är tillverkade med en layer by layer-design, vilket innebär att alla komponenter kan tas bort, repareras och uppdateras vilket ger dem lång livslängd.