STORY

Vad är viktigast för att minska
möblers miljöpåverkan?

Möbelproduktion påverkar miljön på flera sätt utifrån exempelvis transporter, material, förpackningar och avfall. Vad är det egentligen som påverkar mest?

Hela 85 procent av en möbels klimatutsläpp utgörs av materialet och som en jämförelse står transporterna endast för 2 procent av produktens klimatpåverkan. Material kräver mycket energi och resurser för att extraheras och bearbetas. Jungfruplast och metall kan ha en hög miljöpåverkan jämfört med alternativ som trä eller återvunnet material. Eftersom materialet har störst miljöpåverkan är det en fördel om man kan använda material som är förnybara, återvunna och återvinningsbara, att inte använda mer material än nödvändigt samt återbruka det som går.

Layer by layer stödjer återbruk

När det gäller ordet återbruk kopplar många ihop det med att man rätt och slätt återanvänder något. Men återbruk är ett vidare begrepp som brukar definieras genom återanvändning, reparation, renovering, återtillverkning, delning och förlängd livslängd. Enligt Rise (Research Institutes of Sweden) minskar cirkulär användning av möbler klimatavtrycket med så mycket som 20–40 procent, jämfört med att köpa nytt. Även om renoveringen också innebär en miljöbelastning i form av resursutvinning, energibehov, transport och materialproduktion är det en mindre miljöbelastning än nyproduktion eftersom den delen av möbeln som inte byts redan har producerats.

Savo Spine är en modulär plattform med en cirkulär layer by layer-design. Genom separerbara och utbytbara komponenter kan Savo Spine byggas om efter behov eller slitage. Designen ger plattformen estetiska fördelar och en hållbarhet som sträcker sig över tid. Dessutom kan materialen enkelt återvinnas när delar behöver bytas ut. På så sätt främjar designen av Savo Spine både återanvändning och materialåtervinning.

Återvunna och återvinningsbara material

Ett sätt att bruka material på ett mer hållbart sätt är att använda återvunnet material i möbelproduktionen. Därför var det självklart att göra en hållbar uppgradering av vår bästsäljande Savo Soul i svart. Stolen består numera av 48 procent återvunnen plast, aluminium och stål*. Bytet från jungfruplast till återvunnen plast gör att produktens totala klimatavtryck minskar CO₂-utsläppen med hela 43 procent. Jämfört med en årlig försäljning av den gamla varianten ger samma andel stolar med återvunnen plast en total årlig besparing av 660 ton CO₂. Detta motsvarar 100 bilresor runt jorden varje år, och är en av de största klimatbesparingarna vi kan göra.

*beräknat på Savo Soul med plastfotkryss och meshrygg utan armstöd och nackstöd

Förnybart material och mindre material

När vi använder trä i våra produkter använder vi FSC®-certifierat trä och andra kontrollerade material. Forest Stewardship Council® arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt med målet att utveckla skogsbruksmetoder som på bästa sätt tar hänsyn till miljön och sociala förhållanden. Träkomponenterna i Savo 360 minskar CO₂-utsläppen med 24 procent jämfört med att använda delar i jungfruplast.

Ett sätt att minska materialåtgången är vid val av klädsel och att använda mesh istället för helklädd rygg. Savo var tidigt ute i Skandinavien med mesh-ryggar till våra stolar och meshtygerna vi använder är märkta med Möbelfakta. När man använder mesh går det inte bara åt mindre material än när man använder vanligt tyg –man undviker dessutom polyuretanskum som är en stor miljöbov inom möbelindustrin.

Savos FSC licensnummer är FSC-C009111.