Holdbarhet

Bærekraft gjennom kvalitet

Vi i Savo driver utviklingen av bærekraftige kontorstoler fremover med våre innovative produkter med lang teknisk levetid. Den høye kvaliteten vi tilbyr, gjør at et produkt fra oss alltid er et bærekraftig valg. Vi minsker stadig vår miljøpåvirkning ved å bruke materialer, energi og ressurser på en effektiv og klimasmart måte.

Savos bærekraftarbeid fokuserer på følgende områder:

  • Designe sirkulære produkter
  • Bærekraftige valg av materialer og overflatebehandlinger
  • Minske energiforbruket
  • Bærekraftige innkjøp og full innsikt i leverandørkjeden

Vi har valgt disse områdene ut fra hvor vi har størst mulighet til å påvirke og hvor vår påvirkning har mest effekt.

Kontorstoler med miljømerket mesh

Mesh har blitt Savos kjennetegn og den store fordelen med en stol med meshrygg er at det går med mindre materiale og man unngår polyuretanskum som er en av de store miljøsynderne i dagens møbelindustri. Det som er minst miljøvennlig i en kontorstol, er som oftest skummet i stolens rygg og sete. Ettersom det ikke behøves noe skum i en meshrygg, er en stol med mesh mer miljøvennlig enn en stol med stoppet rygg.

Alle våre meshstoff er OEKO-TEX-sertifiserte og stoffet Vivid består av hele 80 prosent gjenvunnet polyester. Polyester er ekstremt allsidig, slitesterkt og har overlegne stretch- og trekkegenskaper. Gjenvunnet polyester har samme tekniske ytelse som jomfrupolyester, men har mindre påvirkning på miljøet.

Gjenvunnet og gjenvinnbart materiale

Materialet i våre stoler består i hovedsak av plast og aluminium som kan gjenvinnes. Vår bestselger Savo Soul består av opptil 56 prosent gjenvunnet materiale og opptil 97 prosent (med meshrygg) av materialet kan gjenvinnes til nye materialer.

Savos bærekraftarbeid ut fra FNs globale mål

Blant FNs 17 globale mål for en bærekraftig utvikling har Savo identifisert følgende som mest betydningsfulle for vår virksomhet.

08 – Anstendige arbeidsvilkår og økonomisk vekst

Savo tilbyr produkter som er bærekraftig og ansvarsfullt produsert ut fra kvalitet, miljø og sosiale vilkår. Vi sikrer at produktene testes med tanke på at de skal oppfylle kvalitetskrav og at produksjonen er miljøtilpasset. Sist, men ikke minst sørger vi for at de som produserer møblene, arbeider under rettferdige vilkår. Som en del av dette er store deler av Savos sortiment sertifisert med Møbelfakta og målet er at så mange produkter som mulig skal ha den merkingen.

12 – Forbruk og produksjon under ansvar

Når vi lager nye produkter, bruker vi så lite materiale som mulig i sluttproduktet, uten at vi må kompromisse med kvalitet eller funksjon. Vårt mål er å gå fra en lineær til en sirkulær produksjon med en ansvarsfull gjenvinning og gjenbruk av produkter. Vår produksjon er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

13 – Bekjempe klimaendringene

For å fremme en bærekraftig utnyttelse av økosystemer og forhindre tap av biologisk mangfold bruker vi i størst mulig grad bærekraftige og gjenvunne materialer. Dessuten pakker og transporterer vi våre produkter på en effektiv måte.

15 – Økosystemer og biologisk mangfold

Når vi bruker tre i våre produkter, velger vi FSC®-sertifisert* tre. Forest Stewardship Council (FSC) arbeider for at verdens skoger skal brukes ansvarsfullt med et mål om å utvikle skogbruksmetoder som på beste måte tar hensyn til miljøet og de sosiale forholdene. FSC beskytter f.eks. truede arter og styrker rettighetene for arbeidere og urfolk.

*FSC-licensnummer FSC-C009111

Følgende merkinger og sertifiseringer anvendes i  Savos sortiment og for materialene i våre møbler: 

Møbelfakta 

Et komplett og oppdatert referanse- og merkesystem som er basert på kravområdene kvalitet (tekniske krav), miljø og sosialt ansvar.

Svanen

Svanemerkede møbler oppfyller miljøkrav til råvarer som tre, metall, stopping, tekstiler, plast og kjemikalier.

EU  Ecolabel

Europas motstykke til Svanen og en av verdens fremste miljømerkinger. 

FSC®

Møbler med FSC®-sertifisert tre innebærer at de er produsert på en ansvarsfull måte. Be om våre FSC-sertifiserte møbler. FSC-C009111

OEKO-TEX 

Tekstilartikler merket med STANDARD 100-etiketten garanterer at de er testet for skadelige stoffer.