Hållbarhet

Hållbarhet genom kvalitet

Savo driver utvecklingen av hållbara kontorsstolar genom våra innovativa produkter med lång teknisk livstid. Den höga kvalitet vi erbjuder gör att en produkt från oss alltid är ett hållbart val. Vi minskar ständigt vår miljöpåverkan genom att använda material, energi och resurser på ett effektivt och klimatsmart sätt.

Savos hållbarhetsarbete fokuserar på följande områden:

  • Designa cirkulära produkter
  • Hållbara val av material och ytbehandlingar
  • Minska energianvändning
  • Hållbara inköp och full insikt i leverantörskedjan

Vi har valt dessa områden utifrån var vi har störst möjlighet att påverka och var vår påverkan har mest effekt.

Kontorsstolar med miljömärkt mesh

Mesh har blivit Savos signum och den stora fördelen med en stol med meshrygg är att det går åt mindre material och man undviker polyuretanskum som är en av de stora miljöbovarna inom dagens möbelindustri. Det som är minst miljövänligt i en kontorsstol är oftast skummet i stolens rygg och sits. Eftersom det inte behövs något skum i en meshrygg så är en stol med mesh mer miljövänlig än en stol med stoppad rygg.

Alla våra meshtyger är OEKO-TEX-certifierade och tyget Vivid består av hela 80 procent återvunnen polyester. Polyester är extremt mångsidigt, tåligt och erbjuder överlägsna stretch- och klädselegenskaper. Återvunnen polyester har samma tekniska prestanda som jungfrupolyester men har en mindre påverkan på miljön.

Återvunnet och återvinningsbart material

Materialet i våra stolar består i huvudsak av plast och aluminium som kan återvinnas. Vår bästsäljare Savo Soul består av upp till 56 procent återvunnet material och upp till 97 procent (med meshrygg) av materialet kan återvinnas till nya material.

Savos hållbarhetsarbete utifrån FNs globala mål

Utifrån FNs 17 globala mål för hållbar utveckling, har Savo identifierat följande som mest betydelsefulla för vår verksamhet.

08 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Savo erbjuder produkter som är hållbart och ansvarsfullt producerade utifrån kvalitet, miljö och sociala villkor. Vi säkerställer att produkterna testas för att uppfylla kvalitetskrav och att produktionen är miljöanpassad. Sist men inte minst ser vi till att de som tillverkat möbeln arbetar under rättvisa villkor. Som en del av detta är mycket i Savos sortiment certifierat med Möbelfakta och målet är att så många produkter som möjligt ska ha den märkningen.

12 – Ansvarsfull konsumtion och produktion

När vi tar fram nya produkter använder vi så lite material som möjligt i slutprodukten, utan att behöva kompromissa med kvalitet eller funktion. Vårt mål är att gå från en linjär till en cirkulär produktion med en ansvarsfull återvinning och återanvändning av produkter. Vår produktion är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

13 – Bekämpa klimatförändringarna

För att främja ett hållbart nyttjande av ekosystem och hejda förlusten av biologisk mångfald använder vi i den mån det är möjligt hållbara och återvunna material samt packar och transporterar våra produkter på ett effektivt sätt.

15 – Ekosystem och biologisk mångfald

När vi använder trä i våra produkter använder vi FSC®-certifierat* trä. Forest Stewardship Council, FSC, arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt med målet att utveckla skogsbruksmetoder som på bästa sätt tar hänsyn till miljön och sociala förhållanden. Till exempel skyddar FSC hotade arter och stärker rättigheterna för arbetare och urfolk.

*FSC-licensnummer FSC-C009111

Följande märkningar och certifieringar används i  Savos sortiment och för materialen i våra möbler: 

Ett komplett och uppdaterat referens- och märkningssystem som baseras på kravområdena kvalitet (tekniska krav), miljö och socialt ansvar.

Svanenmärkta möbler uppfyller miljökrav på råvaror som trä, metall, stoppning, textilier, plast och kemikalier.

Europas motsvarighet till Svanen och en av världens främsta miljömärkningar.

Möbler med FSC®-certifierat trä innebär att de tillverkats på ett ansvarsfullt sätt. Fråga efter våra FSC-certifierade möbler. FSC-C009111

Textilartiklar märkta med STANDARD 100-etiketten garanterar att de testats för skadliga ämnen.