STORY

Hur kan man motverka avskogning?

Trä är ett väldigt vanligt material i möbler och det innebär att möbelbranschen kan påverka avskogningen i stor utsträckning. För att driva utvecklingen av hållbara kontorsmöbler använder Savo träråvara som inte bidrar till avskogning.

Varför behöver skogarna skyddas?

Varje sekund huggs skog i storleken av en fotbollsplan ned och varje år skövlas 10 miljarder träd som inte återplanteras. Avskogning och skövling är ett stort globalt miljöproblem där nedhuggna skogar står för cirka 12–15 procent av världens samlade klimatutsläpp. Det kan jämföras med flyget som står för 3–5 procent av klimatutsläppen. Globescans undersökning FSC ® Consumer Insights 2021 Global Report visar att 84 procent av konsumenterna förväntar sig att företag ska säkerställa att deras trä- och pappersprodukter inte bidrar till avskogning. Undersökningen visar också att 86 procent av konsumenterna försöker undvika produkter som skadar den biologiska mångfalden och att sju av tio vill välja produkter som inte bidrar till klimatförändringarna.

Tack vare sin förmåga att fånga och lagra kol är skog ett av våra viktigaste försvar mot den globala klimatkrisen. Träd brukar kallas planetens ”lungor” eftersom skog är en så kallad kolsänka som fångar upp koldioxid från atmosfären genom att binda den. Skogen tar faktiskt upp mer växthusgaser än den släpper ut och bidrar också med förnyelsebara råvaror som kan ersätta material som är tillverkade av fossil råvara. Då koldioxiden lagras i träet är det en klimatvinst att använda trä i produkten istället för att förbränna träet, eftersom koldioxiden frigörs igen vid förbränning.

Trä är därmed ett utmärkt material till möbler, naturligtvis på grund av att det är förnybart men också för dess slitstarka och estetiska egenskaper. En ökad efterfrågan på hållbart framställt virke kan skydda skogarna från avskogning. FSC®-certifiering är ett effektivt verktyg för att förhindra avskogning, bevara den biologiska mångfalden och förbättra kollagringen i skogarna.

Ansvarsfullt skogsbruk

FSC står för Forest Stewardship Council® och är en oberoende internationell medlemsorganisation som arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt. Målet är att utveckla skogsbruksmetoder som på bästa sätt tar hänsyn till miljön och sociala förhållanden. Av totalt 3000 miljarder träd i världen avverkas 15 miljarder årligen varav endast 5 miljarder återplanteras. Det bästa sättet att säkerställa återplantering av skog är att välja FSC-certifierat trä. Förutom återplantering innebär FSC-certifierat trä att skogen har brukats på ett ansvarsfullt sätt, bland annat genom att inte hugga ner alla träd, bevara högstubbar och träd vid vattendrag. FSC skyddar också hotade arter och stärker rättigheterna för skogsarbetare, urfolk och boende nära skogsområdena.

Certifierat och spårbart trä

Utifrån FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, har Savo bland annat identifierat mål 15, Ekosystem och mångfald, som ett område där man kan göra skillnad. Målet går ut på att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, bruka skogar hållbart, bekämpa ökenspridning samt hejda markförstöringen och förlusten av biologisk mångfald. Savo använder FSC-certifierat trä och andra kontrollerade material i mer än 90 procent av våra produkter, med siktet inställt på 100 procent. Allt trä Savo köper är ursprungligen FSC-certifierat från ansvarsfullt brukade skogar och andra kontrollerade källor.

Savo och alla våra leverantörer i kedjan bak till skogsbolaget måste vara spårbarhetscertifierade, vilket betyder att det finns rutiner för att inte förväxla FSC-certifierat trä med icke-certifierat trä. Undantaget är ett par små leverantörer, som inte har möjlighet att ta kostnaden för certifiering. Vid inköp säkerställs att dessa leverantörer ändå köper in FSC-trä. I dessa fall så bryts därför spårbarhetskedjan och produkterna kan inte säljas som FSC-märkta. Savo har dock tagit beslutet att gynna småföretagande med vetskapen att det icke-certifierade träet kommer från bra källor.

Savos FSC-licensnummer är FSC-C009111.

STORY

Savo 360 – Ett hållbart val

Varje bra produkt startar med att man försöker lösa ett problem. Vi tycker att ergonomiska kontorsstolar ofta är onödigt..

Upptäck mer

STORY

Cirkulär design och hållbara materialval

Genom att använda material, resurser och energi på ett så klimatsmart och effektivt sätt som möjligt strävar vi..

Upptäck mer